Bacillus subtilis trong cốm vi sinh BEBUGOLD có tác dụng như thế nào với hệ tiêu hóa của trẻ?

Bacillus subtilis trong cốm vi sinh BEBUGOLD có tác dụng như thế nào với hệ tiêu hóa của trẻ? Hãy lắng nghe chuyên gia Dương Xuân Nhương phân tích qua video này.

Bình luận


Liên hệ

Facebook

Liên hệ